...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี • เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ)
ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565
☆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
☆ ค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท
☆ สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
☆ สอบคัดเลือกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
 
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 890 ครั้ง)