...

ประกาศ!! สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้บริการเข้าชมโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ!! สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้บริการเข้าชมโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

(จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง)