...

เมืองการุ้ง
++เมืองการุ้ง ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี++
สิ่งสำคัญ ๑. คันดิน ๒. คูเมือง
ประวัติและความสำคัญ มีการสันนิษฐานว่า เมืองนี้มีลักษณะเป็นรูปวงกลมรี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐๐ เมตร เมืองการุ้ง มีคูเมืองชั้นเดียว คูน้ำกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร บริเวณคูติดถนน มีการขุดลอกคูน้ำใหม่และมีน้ำขังตลอดปี คันดินกว้าง ๖ เมตร สูงจากระดับดินภายในเมืองประมาณ ๑ เมตร มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ระฆังหินพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ เศษภาชนะดินเผา หวานหิน เครื่องประดับ และซากเจดีย์อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองไปประมาณ ๓ กิโลเมตร ซึ่งเป็นซากเจดีย์ก่อด้วยอิฐดินเผาขนาดใหญ่ ฐานเจดีย์กว้าง ๗ เมตร
+สภาพปัจจุบัน คันดินกำแพงเมือง และคูเมืองยังมีสภาพดีเห็นได้ชัดเจน
+ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม สมัยทวาราวดี
+ลักษณะการถือครองที่ดินหรือผู้ดูแล ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
+ลักษณะการใช้งานปัจจุบัน สวนสาธารณะ
การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ – พิเศษ ๒๕ง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
 
 
579
จำนวนคนที่เข้าถึง
56
จำนวนการมีส่วนร่วม
 
สูงกว่า +3.1x
คะแนนการเผยแพร่
ไม่สามารถโปรโมทได้
 
คุณ และคนอื่นๆ อีก 22 คน
1 ความคิดเห็น
แชร์ 6 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1048 ครั้ง)