...

++ ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ++ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา บริเวณพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 749 ครั้ง)