...

"การสำรวจภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ เขาผาแรต"
องค์ความรู้ จากกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เรื่อง "การสำรวจภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ เขาผาแรต" ผู้เรียบเรียง สรธัช โรจนารัตน์ (นักโบราณคดีชำนาญการ) ปริวรรษ เจียมจิตต์ (ผู้ช่วยนักโบราณคดี)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 543 ครั้ง)