...

นายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหลุมขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการบูรณะกำแพงเมืองสงขลา และโครงการบูรณะพระเจดีย์บนเขาตังกวน (งวดที่ ๔ งวดงานสุดท้าย)
ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จสมบูรณ์
   ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ขอขอบคุณ         
นายธานี มีทิพย์ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  บุนนาค         
และท่าเรือหะริน ๑ สงขลา
ที่ได้เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกสถานที่ในการบูรณะกำแพงเมืองสงขลาในครั้งนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 1134 ครั้ง)