...

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองจะนะ ตอนที่ ๒ ยุคประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา - ธนบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-9.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จะนะ2-10.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 584 ครั้ง)