...

บรรยากาศนักท่องเที่ยววันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โบราณสถานปราสาทพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)