...

การดำเนินงานถากถางกำจัดวัชพืชโบราณสถานปราสาทหนองหงส์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
การดำเนินงานถากถางกำจัดวัชพืชโบราณสถานปราสาทหนองหงส์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

(จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง)