...

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
- หาหินที่เหลือจากการบูรณะและหินที่เหลือจากการทดลองประกอบมาแต่งเพื่อนำมาใช้งานทดแทนหินที่สูญหาย
- ต่อหินเดิมที่เสียหายเพื่อนำกลับมาใช้งาน
- ก่ออิฐผนังรองรับชิ้นส่วนที่ได้ดำเนินการบูรณะไปแล้ว
- เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้
- เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่สูญหายเพื่อรับหินที่ทดลองประกอบได้

(จำนวนผู้เข้าชม 152 ครั้ง)