...

นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการบูรณะปราสาทบ้านบุและปราสาทบ้านปรางค์
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน
ในการดำเนินงานโครงการขุดแต่งโบราณสถานปราสาทบ้านบุ
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ณ ศาลาการเปรียญวัดบุใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการบูรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปรางค์
ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานปราสาทบ้านปรางค์

(จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง)