...

การดำเนินงานสำรวจเพื่อจัดทำแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานปราสาทปรางค์กู่แก้งสนามนาง
การดำเนินงานสำรวจเพื่อจัดทำแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานปราสาทปรางค์กู่แก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 

(จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง)