...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่องตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานบูรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปรางค์ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลดไฟล์: ตารางแสดงวงเงิน.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แบบ ปร.4.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แบบ ปร.5.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แบบ ปร.6.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)