...

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕
ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ. วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง)