...

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณะอุโบสถเก่าวัดหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายชำนาญ กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน และนายนุกูล ดงสันเทียะ นายช่างโยธาชำนาญงาน (ผู้ควบคุมงาน) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณะอุโบสถเก่าวัดหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)