...

การดำเนินงานสำรวจเก็บสภาพปัจจุบัน เพื่อการขุดแต่งโบราณสถาน จำนวน ๓ แห่ง
การดำเนินงานสำรวจเก็บสภาพปัจจุบัน เพื่อการขุดแต่งโบราณสถาน จำนวน ๓ แห่ง
และอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเขียนแบบสภาพปัจจุบัน
ตามโครงการสำรวจเพื่อการออกแบบบูรณะโบราณสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑. ปราสาทหนองตาเปล่ง ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ปราสาทหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. ปราสาทถมอ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
นายนุกูล ดงสันเทียะ นายช่างโยธาชำนาญงาน และคณะ
 

(จำนวนผู้เข้าชม 526 ครั้ง)