...

องค์ความรู้เรื่อง "ใบเสมาที่พบจากการขุดค้นวัดกู่สุวรรณวนาราม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ"


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางปริญญา  สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภ้ณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสุรินทร์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ วัดหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(จำนวนผู้เข้าชม 899 ครั้ง)