...

ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงอุโบสถวัดโคกตลาด (งวดที่๒)
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ประธานตวรจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงอุโบสถวัดโคกตลาด
(งวดที่๒) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 929 ครั้ง)