...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะกำแพงแก้ว วัดกำแพงแลง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 928 ครั้ง)