...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 878 ครั้ง)