...

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอุโบสถ วัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 678 ครั้ง)