...

คณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวซู เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวนผู้เยี่ยมชมประมาณ ๙ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 769 ครั้ง)