...

โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์-สานสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัด อ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๕ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 1175 ครั้ง)