...

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับโรงเรียนประชานิคม ๔
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๓๐ น. 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนประชานิคม ๔  
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
จำนวน ๔๕๕ คน 
โดยมีนายเอกราช  ชนะการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
และพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)