...

แหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์
ที่มีความสำคัญในจังหวัดชุมพร 


   แหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว (เขาขุนกระทิง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว (เขาขุนกระทิง) ตั้งอยู่บนเขานาพร้าวหรือเขาขุนกระทิงด้านทิศตะวันออก ภูเขาลูกนี้มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเพิงผาขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีความยาวเพิงผาทั้งหมดประมาณ 56.5 เมตร ลึกประมาณ 3-5 เมตร 
พิกัดเขาขุนกระทิง https://goo.gl/maps/viMqJq59E3HPeszd7
   พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ปูนปั้น ลงรักปิดทอง ศิลปะอยุธยา ขนาด ยาว 4.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ประทับตะแคงขวา หันพระเศียรไปทางทิศใต้ พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออกประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพระ เป็นถ้ำขนาดเล็ก อยู่สูงจากพื้นราบ ประมาณ 15 เมตร ปากถ้ำอยู่ทางทิศตะวันออก
   รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำพระ มีขนาดกว้าง 87 เซนติเมตร ยาว 132 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร  สลักนูนต่ำบนแผ่นหินปูน ตรงกลางฝ่าพระบาทเป็นรูปธรรมจักรมีกงล้อ 7 กงล้อ ล้อมรอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 42 ช่อง ส่วนบนเป็นรอยนิ้วพระบาท 5 นิ้ว 
   ภาพเขียนสี บริเวณเพิงผาพบภาพเขียนสี โดยตำแหน่งของภาพที่พบตั้งอยู่ห่างจากถ้ำด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 30 เมตร จุดที่พบภาพเขียนสีมีลักษณะเป็นผนังหินเรียบขาว ปัจจุบันมีการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า จากประวัติเดิมภาพเขียนสีดังกล่าวถูกพบโดยคณะสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุภาคใต้ กรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ.2521 ซึ่งภาพเขียนสีในขณะนั้นยังสามารถเห็นเป็นภาพเขียนสี สีแดงสดได้ค่อนข้างชัดเจนโดยปรากฏเป็นภาพลายเส้นเรขาคณิต แต่จากการสำรวจในปี พ.ศ.2557 ภาพเขียนสีดังกล่าวอยู่ในสภาพค่อนข้างเลือนลางอย่างมากคงเหลือเพียงภาพช่วงบนที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมปลายบนโค้งมนด้านในมีลายเส้นทแยงไขว้สลับกันคล้ายลายตาราง แต่สีที่ปรากฏค่อนข้างจางและบางส่วนขาดหายไปเป็นส่วนมาก 
อ้างอิง 
- หนังสือรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ชุมพร เล่ม 2 
- หนังสือโบราณสถานในจังหวัดชุมพร
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 

(จำนวนผู้เข้าชม 697 ครั้ง)