...

พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต

***บรรณานุกรม*** 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต  (รวบรวมจากหนังสือ
"ดุสิตสมิต") อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางทำงน นิธิภาพ
(ไล้ โภควณิช) วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2517

กรุงเทพฯ 

โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน

2517

(จำนวนผู้เข้าชม 469 ครั้ง)