...

ละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง


***รายการบรรณานุกรม***

หนังสือหายาก

กรมศิลปากร.  ละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๑.

(จำนวนผู้เข้าชม 754 ครั้ง)