...

เรื่อง วัดสำคัญกลางเมืองชลบุรี
เรื่อง วัดสำคัญกลางเมืองชลบุรี
ชลบุรีมีทั้งปูชนียสถาน และรมณียสถาน ตัวเมืองคับคั่งไปด้วยตึกรามถนนหนทาง ยวดยานพาหนะขวักไขว่ โรงภาพยนตร์ โรงแรม ทุกอย่างมีพร้อม ผู้ที่เที่ยวเมืองชลบุรีรักความสนุกสำราญก็ไปกันประเภทหนึ่ง ผู้ที่รักจะศึกษาปูชนียสถานก็จะไปที่วัดสำคัญๆ
มีวัดสำคัญตั้งอยู่กลางเมืองเดิมชื่อ วัดอินทาราม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดใหญ่อินทาราม เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี เข้าไปชมจะพบศิลปต่างๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา และที่พลับพลาตัวมุขมีรูปหล่อสัมฤทธิ์ขนาดโตกว่าคนธรรมดา ทรงเครื่องอาภรณ์อย่างกษัตริย์ มีเครื่องประดับองค์นุ่งผ้าเชิงและสวมมงกุฎ รูปนี้ชาวบ้านเชิญมาจากวัดสมณโกฏิ ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ห่างจากวัดนี้ประมาณ ๑ กิโลเมตร นำมาประดิษฐานไว้ ณ พลับพลานี้โดยก่อทำเป็นซุ้มสำหรับตั้งโดยเฉพาะ และขนานนามว่า “หลวงพ่อเฉย” หลวงพ่อองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์ในการบันดาลให้เด็กเล็กซึ่งเจ็บออดแอดสามวันดีสี่วันไข้ กลับเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอย่างน่าพิศวง เวลาเย็นจะพบชาวบ้านนำเด็กขี้โรคมาจุดธูปเทียน ถวายเป็นลูกหลวงพ่อเฉยกันมากมาย เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ก็ฉีกชายผ้าเหลืองที่ห่มคลุมองค์หลวงพ่อเฉยผูกข้อมือเด็ก แล้วเด็กนั้นจะหายโรคภัยเลี้ยงง่าย ผ้าที่ฉีกกันไปคนละชิ้นไม่มีหมดสิ้น เพราะมีผู้มาห่มถวายให้ใหม่มิได้ขาด
อีกวัดหนึ่งคือ วัดเขาบางทราย มีพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ ที่ตั้งเขาพระพุทธบาทบางทรายอยู่ก่อนจะถึงตัวเมืองชลบุรี ที่นั่นจะเห็นเขาอยู่ลูกหนึ่งที่เชิงเขามีวัด คือวัดเขาบางทรายนั่นเอง พระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนมณฑปยอดเขา วัดเขาบางทรายเป็นสถานที่สำคัญคือเคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแต่เดิมมา
ที่มา
ประยูร พิศนาคะ. ของดี ๗๑ จังหวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร: สำนักหอสมุดกลาง ๐๙, ๒๕๑๓.

(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)