...

เรื่อง คน 5 แบบที่จะทำชีวิตคุณพัง
ส่งเสริมการอ่านผ่าน Facebook กับหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
เรื่อง คน 5 แบบที่จะทำชีวิตคุณพัง
เอ็ดดี, บิลล์. คน 5 แบบที่จะทำชีวิตคุณพัง แปลโดย มิส บรีฟ. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
ห้องหนังสือทั่วไป 1 เลขเรียกหนังสือ 158.2 อ887ค
ในชีวิตเราต้องพบปะผู้คนมากมายซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีบุคลิกภาพ อุปนิสัยใจคอที่ต่างกันออกไป ร้อยละ 90 ของคนทั่วไปคุณสามารถเชื่อได้ว่าตัวตนของพวกเขาเป็นอย่างที่แสดงออกมาและมีชีวิตตามปกติของสังคม แต่จะมีอีก ร้อยละ 10 ที่อาจเป็นบุคคลซึ่งสร้างความยุ่งยากและเพิ่มปัญหาความขัดแย้ง โดยแสดงออกผ่านการกระทำและคำพูด หากมีเหตุให้ต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ ก็ควรต้องเรียนรู้สัญญาณอันตรายและวิธีป้องกันตนเองจากบุคคลที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
คน 5 แบบที่จะทำชีวิตคุณพัง เล่มนี้ ผู้เขียนพาเราไปพบกับ การรับมือกับบุคคลที่อาจเป็นอุปสรรคต่อชีวิต ทั้งในเรื่องการทำงาน สถานะทางการเงิน รวมไปถึงสุขภาพจิต ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คาดคิด พวกเขาอาจมาในรูปแบบของเจ้านาย หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ญาติสนิท หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือแนะนำวิธีแยกแยะสัญญาณอันตรายเมื่อต้องเข้าใกล้บุคคลที่มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงทั้ง 5 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงแบบหลงตัวเอง มักจะเชื่อว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นอยู่มาก ผู้มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงแบบก้ำกึ่ง มักเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร แต่จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโกรธเกรี้ยวอย่างฉับพลัน จนบางครั้งลุกลามไปถึงการใช้คำพูดหยาบคาย ผู้มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงแบบต่อต้านสังคม พวกเขามักมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างแต่ก็จะแฝงไว้ซึ่งความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่น ผู้มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงแบบหวาดระแวง พวกเขามักจมอยู่กับความระแวงและกลัวการถูกหักหลัง สุดท้ายคือผู้มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงแบบเรียกร้องความสนใจ มักมีเรื่องราวที่น่าสงสารหรือเหตุการณ์อันโหดร้าย จนนำไปสู่การระบายอารมณ์กับคนรอบข้าง โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงมักจะมีลักษณะที่สอดคล้องกัน คือ แนวความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แคบกว่าคนทั่วไป พวกเขาจะไม่ทำสิ่งที่ลดหรือคลี่คลายปัญหา ในทางตรงกันข้ามกลับเพิ่มความขัดแย้งและปัญหาขึ้นมาเสียเอง หลักสำคัญในการป้องกันและรับมือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านี้ คือ การตระหนักรู้ในตนเอง หมั่นสังเกตอารมณ์ที่ตอบสนองต่อคำพูดหรือพฤติกรรมที่หยาบคาย ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติชลบุรี (วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)

(จำนวนผู้เข้าชม 334 ครั้ง)