...

อุโปสถสีลรกฺขานิสํสกถา (อานิสงสรกฺขาสีลอุโปสถ) ชบ.บ.61/1-1ก
  • ย้อนกลับ
  • อุโปสถสีลรกฺขานิสํสกถา (อานิสงสรกฺขาสีลอุโปสถ) ชบ.บ.61/1-1ก
อุโปสถสีลรกฺขานิสํสกถา (อานิสงสรกฺขาสีลอุโปสถ) 
ชบ.บ.61/1-1ก 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง)