...

กฐินานิสํสกถา (อานิสํสกถิน) ชบ.บ.60/1-1ก
กฐินานิสํสกถา (อานิสํสกถิน) 
ชบ.บ.60/1-1ก 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 338 ครั้ง)