...

กฐินานิสํสกถา (อานิสํสกถิน) ชบ.บ.60/1-1
กฐินานิสํสกถา (อานิสํสกถิน) 
ชบ.บ.60/1-1 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง)