...

อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมตฺถส) ชบ.บ.59/1-1ค
อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมตฺถส) 
ชบ.บ.59/1-1ค 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง)