...

อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมตฺถส) ชบ.บ.59/1-1ก
อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมตฺถส) 
ชบ.บ.59/1-1ก 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง)