...

สมฺโพชฺฌงฺค (สติ-อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค) ชบ.บ.52/1-3
  • ย้อนกลับ
  • สมฺโพชฺฌงฺค (สติ-อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค) ชบ.บ.52/1-3
สมฺโพชฺฌงฺค (สติ-อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค) 
ชบ.บ.52/1-3 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 270 ครั้ง)