...

เรื่อง ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า)
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า)
ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) ตั้งอยู่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก และมีรูปแบบคล้ายคลึงกับศาลจังหวัดเพชรบุรีและสิงห์บุรี ซึ่งอาจเป็นที่นิยมหรือเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารศาล จังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา : โบราณสถานสำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี. (2551). ปราจีนบุรี : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ภาพประกอบ : ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า).(2558).ค้นหาเมื่อ 30 มกราคม 2564, จาก https://www.facebook.com/Teeneechonburi1/posts/1575128792751353/
รูปภาพศาลเก่า : ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเก่า.(2557).ค้นหาเมื่อ 30 มกราคม 2564, จากhttps://www.chonburiindex.com/forum/showthread.php?t=21602
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1109 ครั้ง)