...

เรื่อง ตึกมหาราช ตึกราชินี
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ตึกมหาราช ตึกราชินี
ตึกมหาราช ตึกราชินี ตั้งอยู่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นตึกก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ทั้ง 2 หลัง ตั้งอยู่เคียงกัน ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโคโลเนียล ตามพงศาวดารระบุว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สมุหกลาโหม ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วย และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (เจ้าคุณกรมท่า) ได้ก่อสร้างตึกอีกหลังหนึ่งขึ้น แต่มีขนาดเล็กกว่าของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในระหว่างที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบริจาคราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซ่อมแซมอาคารทั้ง 2 หลัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติพระนครแล้ว จึงพระราชทานนามให้อาคารทั้ง 2 หลัง โดยโปรดเกล้าให้เรียกอาคารหลังใหญ่ว่า “ตึกมหาราช” และอาคารหลังเล็กเรียกว่า “ตึกราชินี”
ที่มา : โบราณสถานสำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี. (2551). ปราจีนบุรี : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ภาพประกอบ : ตึกแดงพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ.ค้นหาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://thailandtourismdirectory.go.th/.../detail/itemid/756
ตึกขาว @อ่างศิลา ชลบุรี.(2561).ค้นหาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, จากhttps://th.readme.me/p/20290
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ(ตึกมหาราชาตึกราชินี).(2557).ค้นหาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://www.m-culture.go.th/chonburi/ewt_news.php?nid=401...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1324 ครั้ง)