...

เรื่อง วัดหนองปรือ
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง วัดหนองปรือ
วัดหนองปรือ ตั้งอยู่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 20 ของกรมการศาสนา ระบุว่า วัดหนองปรือสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2404 จากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาและนิมนต์พระธุดงค์ ชื่อ”หลวงพ่อช้าง” มาจำพรรษา วัดหนองปรือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 หลักฐานสำคัญทางโบราณคดีได้แก่ พระวิหาร (หลังเก่า) ลักษณะเป็นวิหารไม้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย และประติมากรรมรูปเหมือนของหลวงพ่อช้าง
ที่มา : โบราณสถานสำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี. (2551). ปราจีนบุรี : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ภาพประกอบ : วัดหนองปรือ หลวงพ่อช้าง.ค้นหาเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://nongpruecity.go.th/.../detail/id/6098/menu/395/page/
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1284 ครั้ง)