...

เรื่อง วัดบางพระวรวิหาร
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง วัดบางพระวรวิหาร
วัดบางพระวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันในอดีตว่า วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่ชำรุดผุพัง และสร้างพระเจดีย์ขึ้นหลังพระอุโบสถอีกหนึ่งองค์ ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเดิมถูกรื้อไปและสร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทนในตำแหน่งเดิม หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ และ หอสวดมนต์
ที่มา : โบราณสถานสำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี. ปราจีนบุรี : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี, ๒๕๕๑.
ภาพประกอบ : วัดบางพระวรวิหาร.(2553).ค้นหาเมื่อ 5 มีนาคม 2564, จาก https://www.edtguide.com/.../327381/wat-bang-phar-worawihan
วัดบางพระวรวิหาร.ค้นหาเมื่อ 5 มีนาคม 2564, จาก http://www.gi-cbt.buu.ac.th/location.php?id=56
วัดบางพระวรวิหาร.ค้นหาเมื่อ 5 มีนาคม 2564, จาก https://cbi.onab.go.th/.../category/detail/id/110/iid/6592
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความ
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1182 ครั้ง)