...

เรื่อง วัดใต้ต้นลาน
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง วัดใต้ต้นลาน
วัดใต้ต้นลานตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 ตามคำบอกเล่าในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 20 ของกรมการศาสนา วัดใต้ต้นลานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2451 สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับวัดเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากการขุดค้นพบโครงกระดูกและสิ่งของเครื่องใช้ของมนุษย์ที่มีอายุราว 2,200 ปีก่อน โดยนักโบราณคดีชาวไทยและฮอลันดา ในบริเวณเนินดินที่ห่างจากวัดไปประมาณ 1 กิโลเมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของวัดใต้ต้นลาน ได้แก่ พระอุโบสถ หอไตรกลางน้ำ มณฑป และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
ภาพประกอบ : วัดใต้ต้นลาน ชลบุรี [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2564. เข้าถึงจาก https://www.thai-tour.com/place/1450
: องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง. 2563. สถานที่สำคัญ : วัดใต้ต้นลาน [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2564. เข้าถึงจาก http://railugthong.go.th/.../detail/id/1419/menu/1173/page/1
: tuk-tuk@korat. 2557.เที่ยวเมืองชล ... วัดใต้ต้นลาน, แหล่งโบราณคดีวัดโคกพนมดี อ.พนัสนิคม [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2564. เข้าถึงจาก https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 2207 ครั้ง)