...

เรื่อง เขาชะอางค์ ถ้ำที่น่าพิศวง
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง เขาชะอางค์ ถ้ำที่น่าพิศวง
เขาชะอางค์ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์คาดว่ามีอายุราว 7,000 ถึง 10,000 ปี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อาทิเช่น ภาชนะดินเผา โครงกระดูกมนุษย์โบราณ เป็นต้น พื้นที่บริเวณเทือกเขาชะอางค์เป็นเขตรอยต่อของ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แต่ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่สำคัญและมีถ้ำที่สวยงามมากมาย กลุ่มถ้ำที่สำคัญของเขาชะอางค์มีด้วยกัน 3 ถ้ำ คือ ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง ถ้ำเขาชะอางค์โอน และถ้ำเขาชะอางค์ 5 ยอด
ภาพประกอบ : ผู้จัดการออนไลน์. 2562. เที่ยวละไมใกล้กรุง ชมถ้ำเขาชะอางค์-ดูลิงแสมเล่นน้ำ สุดประทับใจที่ชลบุรี [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2564. เข้าถึงจาก https://mgronline.com/travel/detail/9620000026132
: ภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา. แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2564. เข้าถึงจาก http://www.panupong.org/03borthong.html
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความ
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 3494 ครั้ง)