...

เรื่อง วัดเขาบางทราย
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง วัดเขาบางทราย
วัดเขาบางทราย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชื่อวัดตั้งตามชื่อเรียกของท้องถิ่น คือ บางทราย สมัยก่อนชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย เป็นเพราะด้านตะวันออกเฉียงเหนือของวัดเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ชาวบ้านจึงนำชื่อปูชนียวัตถุสำคัญนี้เรียกรวมไปกับชื่อวัดด้วย ปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่สำคัญของวัดเขาบางทราย ได้แก่ มณฑปพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาท พระเจดีย์ตัน และพระเจดีย์โพรง วัดเขาบางทรายได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2489
จัดทำโดย
นางสาวจิดาภา ศรีพรหมมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 2089 ครั้ง)