...

บทชุมนุมเทวดา ชบ.ส. ๑๐๔
บทชุมนุมเทวดา ชบ.ส. ๑๐๔
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 999 ครั้ง)