...

ยันต์และคาถาอาคม ชบ.ส. ๔
ยันต์และคาถาอาคม ชบ.ส. ๔
เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๙ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 747 ครั้ง)