...

ตุงและคันตุง ๙๐/๒๕๔๑

          ตุงและคันตุง

          เลขทะเบียน                 ๙๐ / ๒๕๔๑

          แบบศิลปะ / สมัย         ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่  

          วัสดุ (ชนิด)                 ชินชุบทอง

          ขนาด                 สูงพร้อมฐาน ๓๖ เซนติเมตร

          ประวัติความเป็นมา ได้จากวัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

          ความสำคัญ ลักษณะและสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

          ตุงและคันตุงนี้มีรูปแบบทางศิลปกรรมใกล้เคียงกับเครื่องราชูปโภคจำลอง ทะเบียน ๓๙๔/ ๒๕๑๖ น่าจะถูกสร้างขึ้นเป็นชุดเดียวกัน เห็นได้จากที่แขวนตุงทำเป็นรูปนาคเกี้ยวเช่นเดียวกับพนักบัลลังก์ คันตุงตั้งอยู่บนแท่นแก้ว (บัลลังก์) ที่มีการฉลุลวดลายโปร่ง และประดับด้วยกระจังสามเหลี่ยมที่มุมทั้งสี่ของบัลลังก์ด้านบน คันตุงถูกขนาบข้างด้วยเสากลมสี่เสาสั้น ๆ ส่วนยอดเสาแหลม ยอดสุดของคันตุงแยกออกเป็นสองแฉก มีลายนาคเกี้ยวด้านบนสุดแขวนตุงสองอัน ตุงทำส่วนปลายแหลมทั้งหัวและท้าย ตุงอันหนึ่งสลักลายขูดขีด เป็นลายบัวคอเสื้อที่คอตุง ส่วนตัวตุงเป็นลายเมฆแบบศิลปะจีน ทิ้งช่องไฟห่าง ๆ กัน

 

(จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง)