...

เจดีย์จำลอง

          เจดีย์จำลอง

          เลขทะเบียน                 ๓๙๘ / ๒๕๑๖ 

          แบบศิลปะ / สมัย         ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ 

          วัสดุ (ชนิด)                 สำริด

          ขนาด                 ฐานกว้าง ๔.๖ เซนติเมตร สูง ๑๗ เซนติเมตร  

          ประวัติความเป็นมา พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ 

          ความสำคัญ ลักษณะและสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

          เจดีย์จำลอง ส่วนฐานล่างเป็นทรงกลมคล้ายหม้อดอก หรือหม้อบูรณฆฏะ ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์หรือความเจริญรุ่งเรือง ส่วนฝาทำเป็นเจดีย์ทรงกลม ตั้งบนฐานปัทม์ซ้อนกันสามชั้น รองรับองค์ระฆังกลม ส่วนยอดทำเป็นทรงกรวยแหลม บนสุดทำเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุ 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)