...

กระปุก

        กระปุก

        เลขทะเบียน         ๗๘ / ๒๕๔๑

        แบบศิลปะ / สมัย ศิลปะจีน และล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ 

        วัสดุ (ชนิด)         เครื่องปั้นดินเผาเขียนลายสี พร้อมฝาโลหะ

        ขนาด         กว้าง ๑๕ เซนติเมตร สูงพร้อมฝา ๑๒ เซนติเมตร

        ประวัติความเป็นมา ได้จากการวัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

        ความสำคัญ ลักษณะและสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

        เครื่องกระเบื้องลายคราม ทำเป็นไหสีขาวทรงกลม สีขาวขุ่นเป็นสีพื้น เขียนลายครามพันธุ์พฤกษาเกี่ยวพันกัน มีช่อดอกโบตั๋น มีความหมายถึงความร่ำรวยและเกียรติยศ  สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องกระเบื้องที่สร้างขึ้นในแหล่งเตาเจิ้งเต๋อเจิ้น มณฑลเกียงซี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน โดยผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

 

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)