...

พงศาวดารโยนก
ผู้แต่ง : ประชากิจกรจักร, พระยา (แช่ม บุนนาค)
ปีที่พิมพ์ : 2516
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : บุรินทร์การพิมพ์
     พงศาวดารโยนกนี้ พระยาประชากิจกรจักรได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น ภายในหนังสือจะมีการแบ่งเป็นภาค ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภาคดังนี้ 1. ชื่อสุวรรณโคมคำ ว่าด้วยขอมสมัย 2.ชื่อโยนก ว่าด้วยไทยสมัย 3.ชื่อหริภุญไชย ว่าด้วยจามสมัย 4.ชื่อพิงควงศ์ ว่าด้วยลาวสมัย 5.เมงค์วงศ์ ว่าด้วยรามัญและภุกามสมัย 6.ทิพวงศ์ ว่าด้วยสยามสมัย

(จำนวนผู้เข้าชม 5336 ครั้ง)