...

พงศาวดารเมืองเชียงตุง
ผู้แต่ง : ทวี สว่างปัญญางกูร
ปีที่พิมพ์ : 2533
สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.
สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.
      พงศาวดารเมืองเชียงตุง หนังสือเล่มนี้ แปลจากพับกระดาสาเก่าของเมืองเชียงตุง อายุ 146 ปี ซึ่งในหน้าแรกระบุชื่อเต็มว่า พับหนังสือพื้นเมืองและจารีตราชประเพณีเขมรัฐตุงคบุรี เอกสารอักษรไทเขินโบราณเรื่องนี้ ยังไม่เคยมีการปริวรรตแปลและตีพิมพ์ในประเทศไทยเลย ที่มีแพร่หลายตามวัดในรัฐเชียงตุง คือ เรื่องตำนานตุงคฤาษี หรือตำนานเมืองเชียงตุงซึ่งได้ค้นพบในเขตพม่าและนำมาตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2527

(จำนวนผู้เข้าชม 1386 ครั้ง)