...

ผ้าชาวเขา
ชื่อเรื่อง : ผ้าชาวเขา
ผู้แต่ง : มุนินทร ติยายน
ปีที่พิมพ์ : 2543
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : รำไทยเพรส
     การศึกษาเรื่อง ผ้าชาวเขา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา มุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าของชาวเขา 6 เผ่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา อันสูงส่งในการคิดค้นวิธีการผลิตแบบพื้นบ้าน ความงดงามทางศิลปะ จากการสร้างสรรค์ ลวดลายลงบนผืนผ้า โดยแฝงความเชื่อและความผูกพัน ระหว่างผ้ากับความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมวัฒนธรรมเดียวกันในบางเผ่าด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 1009 ครั้ง)